Κένωση θέσης μέλους

8. Με την κένωση θέσης μέλους του Συμβουλίου που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα διορίζεται στην κενωθείσα θέση άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση που η θέση κενούται πριν από τη λήξη της θητείας, για την οποία διορίσθηκε ο προκάτοχος της θέσης, ο νέος διορισμός θα ισχύει για το υπόλοιπο της περιόδου της εν λόγω θητείας.