Διαφήμιση κτιρίων και κτιριακών μονάδων προς πώληση ή εκμίσθωση

8Α Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαφημίζουν σε εμπορικές διαφημίσεις τη διάθεση προς πώληση ή εκμίσθωση-

(α) Κτιρίων,

(β) κτιριακών μονάδων,

(γ) κτιριακών μονάδων σε κτίριο που έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,

δηλώνουν σε αυτές την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.