Διαφήμιση κτιρίων και κτιριακών μονάδων προς πώληση ή εκμίσθωση

8Α.  Όταν διατίθενται προς πώληση ή εκμίσθωση –

(α) κτίρια που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,

(β) κτιριακές μονάδες σε κτίριο που έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, και

(γ) κτιριακές μονάδες που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,

δηλώνεται η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.