Θητεία μελών του Συμβουλίου.

6.  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου που κατέχουν το αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου λήγει κατά την ημέρα διενέργειας δημοτικών εκλογών και η θητεία των μελών που κατέχουν το αξίωμα του κοινοτάρχη ή του κοινοτικού συμβούλου, λήγει κατά την ημέρα διενέργειας κοινοτικών εκλογών.  Η θητεία του μέλους του Συμβουλίου που είναι λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά το διορισμό του Συμβουλίου.