Αδικήματα και ποινές.

14.  Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο -

(α) με πρόθεση εξαπάτησης, εκδίδει, παραδίδει ή αποστέλλει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο για τους ίδιους σκοπούς, οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναληθές σε κάποιο ουσιώδες στοιχείο, ή

(β) κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε κάποιο ουσιώδες στοιχείο,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα   χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.