Έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

12.  (1)  Η αίτηση για χορήγηση νομικής αρωγής υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2)  Η αίτηση περιλαμβάνει δήλωση για γεγονότα, στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή στη λήψη απόφασης.

(3)  Η αίτηση δύναται επιπρόσθετα να περιλαμβάνει έκθεση με γεγονότα που να δικαιολογούν την έγερση αστικής αγωγής για τους σκοπούς του άρθρου 10 καθώς και για το διεκδικούμενο με αγωγή, ποσό.