ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

(Άρθρο 14)

 

Διεκδικούμενο ποσό αγωγής(άνευ τόκων) Ποσό Νομική Αρωγής
Από Λ.Κ.2.000 – Λ.Κ.5.000 Λ.Κ.500
Από Λ.Κ.5.001 – Λ.Κ.25.000 Λ.Κ.1.000
Από Λ.Κ.25.001 – Λ.Κ.50.000 Λ.Κ.2.000