Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

26.-(1) Ιδρύεται Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών ως Τμήμα του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου.

(2) Το Γραφείο εκπροσωπείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

(3) Οι αποφάσεις του Γραφείου λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.