Αντιπρόσωπος σε διαδικασίες

4. Πρόσωπο το οποίο δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο ή την επιχείρηση του στη Δημοκρατία μπορεί να είναι διάδικος ή ενδιαφερόμενο μέρος σε διαδικασίες οι οποίες εγείρονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και να διεκδικεί δικαιώματα που απορρέουν απ’ αυτό, μόνο αν έχει αντιπρόσωπο ο οποίος να είναι κάτοικος ή να έχει γραφείο στη Δημοκρατία. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να έχει εξουσία να ενεργεί εκ μέρους του αντιπροσωπευόμενού του, ενώπιον του Γραφείου και σε νομικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν την προστασία των νέων ποικιλιών των φυτών.