Γνωστοποιήσεις

14. Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατίας δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για τον καθορισμό κάθε ζητήματος το οποίο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.