Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής των Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τομέα των Άμεσων Φόρων, Ορισμένων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και των Φόρων Επί των Ασφαλίστρων Νόμος του 2004.