Παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών

12Β.-(1) Απαγορεύεται η αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους ή πυρομαχικών από και προς τη Δημοκρατία, ή μέσω αυτής, εάν ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν το επιτρέπει, ή εάν δεν φέρουν σήμανση.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.