Υποχρέωση ασφαλούς φύλαξης όπλου

36.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο υποχρεούται να το φυλάσσει συνεχώς σε ασφαλές μέρος και σε ασφαλή κατάσταση, να λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις με τις οποίες διασφαλίζεται ότι το όπλο δεν μπορεί να απολεσθεί ή κλαπεί ή είναι προσιτό σε οποιοδήποτε πρόσωπο μη νόμιμα δικαιούμενο να κατέχει όπλο:

Νοείται ότι, τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά τους φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι άμεσα προσιτά στο ίδιο σημείο.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για παράβαση του εδαφίου (2), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι φύλασσε με ασφάλεια το όπλο που είχε στην κατοχή του το οποίο σχετίζεται με το ισχυριζόμενο αδίκημα.