Ευθύνη κατόχου υποστατικού

35. Ο κάτοχος οποιασδήποτε οικίας ή υποστατικού εντός των οποίων ανευρίσκεται πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως το πρόσωπο το οποίο έχει την κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του πιο πάνω όπλου μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.