Απαγόρευση κατοχής πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου από νεαρά πρόσωπα ή από πρόσωπα που δεν εκπλήρωσαν τους στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής υγείας

37.-(1) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών και κανένα πρόσωπο το οποίο έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, δεν έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο και σε κανένα τέτοιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια μεταφοράς άδεια εισαγωγής ή ειδική άδεια με βάση τα άρθρα 14, 31 και 32 αντίστοιχα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρήση και η κατοχή οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε σκοπευτήριο, όπως αυτό ορίζεται στους περί Σκοπευτηρίων Νόμους σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών, όποτε διενεργούνται αγώνες, διαγωνισμοί ή εκγύμναση μεταξύ των μελών του σκοπευτικού σωματείου και άλλων προσώπων:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών έχουν την άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την καθοδήγησή τους ή υπό την καθοδήγηση ενήλικου κατόχου έγκυρης άδειας οπλοφορίας.