Απαγόρευση κατοχής πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου από νεαρά πρόσωπα

37.-(1) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών δεν έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο και σε κανένα τέτοιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια μεταφοράς άδεια εισαγωγής ή ειδική άδεια με βάση τα άρθρα 14, 31 και 32 αντίστοιχα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρήση και η κατοχή οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε σκοπευτήριο, όπως αυτό ορίζεται στους περί Σκοπευτηρίων Νόμους σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών αλλά όχι κάτω των δεκαέξι χρονών, όποτε διενεργούνται αγώνες, διαγωνισμοί ή εκγύμναση μεταξύ των μελών του σκοπευτικού σωματείου και άλλων προσώπων.