Σύνδεση πυροβόλου όπλου με τον ιδιοκτήτη του

49Β. Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει τη σύνδεση κάθε πυροβόλου όπλου με τον ιδιοκτήτη του.