Αρχείο πυροβόλων όπλων

49Α. Η Αστυνομία τηρεί αρχείο πυροβόλων όπλων στο οποίο καταγράφονται  τα δεδομένα των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών.