Διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για τη διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισμού

84Α. Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για  την διάθεση στην αγορά ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81, τις οποίες ο κατασκευαστής οφείλει να εκπληρώσει, καθορίζονται με Διάταγμα του Επιτρόπου.