Eπιτήρηση αγοράς από τον Επίτροπο

87. (1) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και όπου διαπιστώνει ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι αναγκαίο, της εκδόσεως διαταγμάτων για απόσυρση του τερματικού εξοπλισμού από την αγορά ή από την υπηρεσία, ή για απαγόρευση τοποθέτησής του στην αγορά ή σε υπηρεσία ή, για περιορισμούς στη διακίνησή του.

(2) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις ή παραβίασης του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων της και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή κατέχει ή χρησιμοποιεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην αγορά τερματικό εξοπλισμό προοριζόμενο για σύνδεση, είτε άμεσα είτε έμμεσα με το τερματικό σημείο δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου,   σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (κ) του άρθρου 20, ανεξάρτητα από το κατά πόσο συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(3) Ο Επίτροπος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την επικινδυνότητα του προϊόντος, δύναται να προβαίνει σε δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και να παροτρύνει τους κατόχους, διανομείς ή τους χρήστες του προϊόντος και τους καταναλωτές να συμβάλουν στην εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.