Πλαστογράφηση πιστοποιητικού

35. Πρόσωπο το οποίο πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό Λειτουργού Τέλεσης Γάμων ή εν γνώσει του θέτει σε κυκλοφορία τέτοιο πλαστό πιστοποιητικό, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.