Τέλεση γάμου από μη αρμόδιο πρόσωπο

36. Οποιοσδήποτε εν γνώσει του τελεί ή προσποιείται ότι τελεί γάμο δυνάμει του Νόμου αυτού, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι αρμόδιος δυνάμει του Νόμου αυτού να πράξει τούτο, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.