Aπόρρητες και λοιπές συμβάσεις

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρέσει από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου τις συμβάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυτό ως απόρρητες, ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται, σύμφωνα με τις νομοθετικές ή δημοσιευμένες διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της Δημοκρατίας.