Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιούμενα σε καταχώρηση τοπογραφίας

7.—(1) Αξίωση για καταχώρηση τοπογραφίας και δικαιώματα από καταχωρημένη τοπογραφία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, παρέχονται—

(α) Στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) στις εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Τα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από το εδάφιο (1) παρέχονται και σε πρόσωπα, τα οποία είναι υπήκοοι ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις παρακάτω χώρες ή εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι πρόσωπα, τα οποία είναι Κύπριοι υπήκοοι ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και δικαιούνται προστασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, απολαύουν προστασίας στις χώρες ή εδάφη αυτά—

— Ανγκουίλα, Βερμούδες, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού

— Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κάιμαν

— Αγγλονορμαδικές Νήσοι, Νήσοι Φώκλαντ

— Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς

— Χονγκ Κονγκ, Νήσος του Μαν, Μονσέρα, Νήσοι Πιτκάιρν, Αγία Ελένη

— Εξαρτήσεις της Αγίας Ελένης

— Νήσοι της Αναλήψεως και Νήσοι του Τριστάν ντα Κούνια

— Νήσοι Τερκς και Κάικος

— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

— Γαλλική Πολυνησία, νότια και ανταρκτικά γαλλικά εδάφη

— Νορβηγία, Ελβετία,

— Εδαφική ενότητα Μαγιότ

— Εδαφική ενότητα Σαιν Πιέρ και Μικελόν

— Ουάλλις και Φουτούνα.

(3) Τα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από το εδάφιο (1) ισχύουν και για τις εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα μιας χώρας ή εδάφους που απαριθμούνται στο εδάφιο (2), τα οποία έχουν πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην εν λόγω χώρα ή έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τα οποία δικαιούνται προστασίας επί τη βάσει του παρόντος Νόμου, απολαύουν προστασίας στις χώρες η εδάφη που απαριθμούνται στο εδάφιο (2).