Δικαιώματα και υποχρεώσεις εμπλεκόμενων φορέων

9. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, του εισαγωγέα και του διανομέα σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζονται στους Κανονισμούς για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.