Άρνηση επιβιβάσεως σε οργανωμένα ταξίδια

141. [Διαγράφηκε]
Άρνηση επιβιβάσεως σε οργανωμένα ταξίδια

141. [Διαγράφηκε]