Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις των άρθρων 243 (διοικητικές παραβάσεις) εώς και 255 (απόπειρα και συνέργεια) δεν εφαρμόζονται σε αεροσκάφη ή αεροδρόμια ή τμήματα αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς, τελωνειακούς ή αστυνομικούς σκοπούς.