Διατάραξη λειτουργίας αερολιμένα

Όποιος παρανόμως και εκ προθέσεως, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε επινόημα, ουσία ή όπλο -

(α) προβαίνει σε πράξη βίας εναντίον προσώπου εντός πολιτικού αερολιμένα, η οποία είναι πιθανόν να προξενήσει σοβαρό τραυματισμό ή θανατο, ή

(β) καταστρέφει ή προξενεί σοβαρή ζημία σε εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες πολιτικού αερολιμένα ή σε αεροσκάφος μη εν λειτουργία που βρίσκεται στον αερολιμένα αυτόν ή διαταράσσει τις υπηρεσίες του αερολιμένα,

τιμωρείται με φυλάκιση για χρονική περίοδο που να δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.