Παράνομη κατάληψη αεροσκάφους

Όποιος, ευρισκόμενος επί αεροσκάφους εν πτήσει, παράνομα, με βία ή απειλή βίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκφοβισμού, καταλαμβάνει το αεροσκάφος αυτό ή ασκεί επ’ αυτού έλεγχο, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.