Αποφυγή συγκρούσεως επί του εδάφους

1. Όταν δυο αεροσκάφη επί του εδάφους προσεγγίζουν μετωπικά ή περίπου μετωπικά το ένα το άλλο, το καθένα υποχρεούται να αλλάξει πορεία προς τα δεξιά ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να σταματήσει.

2. Όταν δυο αεροσκάφη επί του εδάφους ακλουθούν συγκλίνουσες πορείες, εκείνο που έχει το άλλο στην δεξιά του πλευρά υποχρεούται να του παραχωρεί προτεραιότητα, αποφεύγοντας να το διασταυρώσει, έκτος αν μπορεί να περάσει σε ασφαλή απόσταση από αυτό.

3. Η χορήγηση ειδικής αδείας από την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή η κατά τον νόμο προτεραιότητα κινήσεως δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη αεροσκάφους, που κινείται επί του εδάφους, από την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή συγκρούσεως του αεροσκάφους με άλλο αεροσκάφος ή όχημα ή άλλο αντικείμενο, ή την πρόκληση βλάβης σε πρόσωπο.