Προτεραιότητα κυκλοφορίας επί του εδάφους

1. Οχήματα και αεροσκάφη επί του εδάφους παραχωρούν προτεραιότητα σε αεροσκάφος που προσγειώνεται ή απογειώνεται.

2. Οχήματα και αεροσκάφη που δεν απογειώνονται ή προσγειώνονται παραχωρούν προτεραιότητα σε οχήματα που ρυμουλκούν αεροσκάφος.

3. Οχήματα που δεν ρυμουλκούν αεροσκάφος παραχωρούν προτεραιότητα σε αεροσκάφη.