Τροχοδρόμηση αεροσκάφους

1. Η τροχοδρόμηση αεροσκάφους στον χώρο σταθμεύσεως αεροσκαφών και στην περιοχή ελιγμών του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο με την άδεια της υπηρεσίας έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας του οικείου αερολιμένα ή της διευθύνσεως του οικείου πεδίου προσγειώσεως.

2. Ο κυβερνήτης αεροσκάφους οφείλει να συμμορφώνεται προς τα νόμιμα οπτικά σήματα που απευθύνονται σ’ αυτόν, έκτος αν κρίνει ότι τούτο δεν ενδείκνυται για λογούς ασφαλείας.