Ζώνη κυκλοφορίας αεροδρομίου

1. Όποτε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι σε ορισμένο αεροδρόμιο λειτούργει έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, δεν δικαιούται να εισέλθει στην ζώνη κυκλοφορίας του αεροδρομίου, έκτος αν είναι είτε εξουσιοδοτημένος προς τούτο από την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του οικείου αεροδρομίου ή είναι πεπεισμένος ότι η πτήση μπορεί να διεξαχθεί ασφαλώς βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου.

2. Εντός της ζώνης κυκλοφορίας αεροδρομίου και έκτος των περιπτώσεων αναγκαστικής προσγειώσεως, απογείωση ή προσγείωση επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους οφείλει να διασφαλίζει ότι παρακολουθούνται συνεχώς στην κατάλληλη ραδιοσυχνότητα οι ανακοινώσεις του έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα σχετικά οπτικά σήματα.

4. Το άρθρο 108 (αποφυγής συγκρούσεως) παράγραφος 6 δεν θίγεται.