Προσπέρασμα επί του εδάφους

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 95 (προτεραιότητα κυκλοφορίας επί του εδάφους) παράγραφος 2, το προσπέρασμα επιτρέπεται μόνο από δεξιά.

2. Το προπορευόμενο αεροσκάφος έχει προτεραιότητα. Αεροσκάφος που προτίθεται να προσπεράσει προπορευόμενο αεροσκάφος υποχρεούται να μην εισέρχεται στην πορεία του τελευταίου και να μην αλλάζει πορεία προς τα αριστερά πάρα μόνο μετά την ολοκλήρωση του προσπεράσματος.