Ενημέρωση επιβατών

1. Oι διατάξεις των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), 238 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές) και 240 (προκαταβολή) περιλαμβάνονται στους όρους μεταφοράς των αερομεταφορέων.

2. Οι αερομεταφορείς διασφαλίζουν ότι στα πρακτορεία, ταξιδιωτικά γραφεία, σημεία ελέγχου εισιτήριων και αποσκευών των αερομεταφορέων, καθώς και στα σημεία πωλήσεων παρέχεται στους επιβάτες που το ζητούν επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), 238 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές) και 240 (προκαταβολή).

3. Εκτός από τις πληροφορίες, την παροχή των οποίων επιβάλλουν οι διεθνείς συμβάσεις της Βαρσοβίας 1929 και του Μόντρεαλ 1999, οι αερομεταφορείς παρέχουν σε όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι αγοράζουν αεροπορικές υπηρεσίες εντός της Δημοκρατίας, γραπτή ανακοίνωση που εξηγεί σε απλή και ευνόητη γλώσσα-

- το τυχόν προβλεπόμενο για την συγκεκριμένη πτήση όριο ευθύνης του αερομεταφορέα για θάνατο ή τραυματισμό,

- το προβλεπόμενο για την συγκεκριμένη πτήση όριο ευθύνης του αερομεταφορέα για καταστροφή, απώλεια ή ζημία αποσκευών, μαζί με την προειδοποίηση ότι αποσκευές μεγαλύτερης άξιας από το πόσο αυτό πρέπει να επισημαίνονται στον αερομεταφορέα κατά τον έλεγχο των αποσκευών ή να ασφαλίζονται πλήρως πριν από το ταξίδι,

- το προβλεπόμενο για την συγκεκριμένη πτήση όριο ευθύνης του αερομεταφορέα για ζημία που προπονήθηκε από καθυστέρηση.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο της μεταφοράς εκτελείται από Κυπριακούς αερομεταφορείς, τα όρια που αναφέρονται στην γραπτή ανακοίνωση είναι τα προβλεπόμενα στο παρόν κεφάλαιο.

5. Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 3 δεν θιγεί την υπόσταση ή το κύρος της συμβάσεως μεταφοράς, η οποία εξακολουθεί να υπάγεται στους κανόνες του παρόντος κεφαλαίου.