Διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη

Η ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή σωματικού τραυματισμού επιβάτη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 21 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999.