Απαγορευμένες περιοχές

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμβάσεων και ιδίως του άρθρου 9 της Διεθνούς Συμβάσεως του Σικάγου 1944, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Kοινο Αεροπορικό Χώρο, και των ειδικών νόμων για την εθνική άμυνα και την δημόσια ασφάλεια, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει διατάγματα, τα οποία ορίζουν υπό οποίες προϋποθέσεις και για πόσο χρόνο περιορίζεται ή απαγορεύεται σε κυπριακά ή αλλοδαπά αεροσκάφη η πτήση πάνω από ορισμένες περιοχές.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 απαγορευμένες περιοχές ορίζονται κατά τρόπο που δεν περιορίζει αδικαιολόγητα τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές,