Ειδικοί κανόνες

1. Κατ’ εξαίρεση, αεροσκάφη μπορούν να προσγειώνονται ή να απογειώνονται εκτός των αεροδρομίων που έχουν εγκριθεί για αυτά, μόνο με την συναίνεση του κυρίου ή άλλου δικαιούχου του ακινήτου και ύστερα από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Αεροσκάφη μπορούν να προσγειώνονται ή να απογειώνονται -

(α) εκτός των διαδρόμων προσγειώσεως και απογειώσεως που καθορίσθηκαν στην άδεια αεροδρομίου ή

(β) εκτός των ωρών λειτουργίας του αεροδρομίου ή

(γ) όντος των ωρών κλεισίματος του αεροδρομίου μόνο με συναίνεση της διευθύνσεως του αερολιμένα ή του υπεύθυνου του πεδίου προσγειώσεως και ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής.

3. Η άδεια κατά τα στοιχειά (α) και (β) της παραγράφου 1 μπορεί -

(α) να είναι γενική ή να περιορίζεται σε μια ή περισσότερες συγκεκριμένες περιπτώσεις και

(β) να συνοδεύεται με ορούς ή/και προθεσμίες.