Ευθύνη

1. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ευθύνεται για την ασφάλεια του αεροσκάφους, του πληρώματος, των επιβαινόντων προσώπων, του φορτίου και των λοιπών μεταφερόμενων αντικειμένων καθ’όλη την διάρκεια της πτήσεως ή των ενδιάμεσων σταθμεύσεων, έστω και αν κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο άλλο πρόσωπο κυβερνά το αεροσκάφος. Το άρθρο 108 (αποφυγή συγκρούσεως) παράγραφος 2 δεν θίγεται.

2. Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, κατά την διάρκεια της πτήσεως η των ενδιάμεσων σταθμεύσεων, χάνει για οποιοδήποτε λόγο την ικανότητα να κυβερνά το αεροσκάφος, η ευθύνη της παραγράφου 1 μετατίθεται στον συγκυβερνήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει την διακυβέρνηση του αεροσκάφους.

3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ή το άλλο πρόσωπο κατά την παράγραφο 2, που ενεργεί υπό την απειλή προσώπων, τα οποία έθεσαν παράνομα το αεροσκάφος υπό την εξουσία τους, απαλάσσεται από κάθε ευθύνη. Οφείλει όμως, στο πλαίσιο του ευλόγου, να προσπαθεί να διαφυλάσσει την ασφάλεια της πτήσεως.