Εκπαίδευση υπόλοιπου ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος

Η εκπαίδευση του υπόλοιπου ιπτάμενου τεχνικού πληρώματος παρέχεται από εκπαιδευτές που έχουν την απαιτούμενη άδεια στο πλαίσιο της γενικής εκπαιδεύσεως των εκάστοτε κλάδων.