Επικίνδυνη πτήση

1. Απαγορεύεται ο αμελής ή απερίσκεπτος χειρισμός αεροσκάφους.

2. Απαγορεύονται κατά την διάρκεια της πτήσεως ενέργειες ή παραλείψεις που θέτουν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσεως, πρόσωπα, ζώα, πράγματα ή το περιβάλλον.