Προτεραιότητα προσγειωμένων αεροσκαφών

1. Ιπτάμενο αεροσκάφος παραχωρεί προτεραιότητα σε αεροσκάφος που προσγειώνεται.

2. Όταν δυο ή περισσότερα αεροσκάφη, τα όποια είναι βαρύτερα από τον αέρα, προσεγγίζουν ένα αεροδρόμιο με τον σκοπό να προσγειωθούν, το αεροσκάφος που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο παραχωρεί προτεραιότητα σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Τούτο όμως δεν μπορεί να τεθεί μπροστά από ένα άλλο που βρίσκεται στα τελευταία σταδία της προσεγγίσεως προς προσγείωση ή να προσπεράσει το αεροσκάφος αυτό.

3. Κατά την προσγείωση, αεροσκάφη, τα όποια κινούνται με κινητήρα και είναι βαρύτερα από τον αέρα, παραχωρούν προτεραιότητα σε ανεμόπτερα.