Δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων

1. Η δημόσια χρήση αεροδρομίων τελεί υπό την επιφύλαξη της χωρητικότητάς τους και των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας.

2. Οι αερολιμένες είναι πάντοτε δημόσιας χρήσεως.

3. Για την διεξαγωγή αεροπορικών δρομολογίων επιτρέπεται μόνο η χρήση αερολιμένων.

4. Τα πεδία προσγειώσεως είναι δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Ο Υπουργός ορίζει με διάταγμα, ποιά πεδία προσγειώσεως είναι ανοικτά σε δημόσια χρήση.

5. Η ιδιωτική χρήση αεροδρομίων τελεί υπό την επιφύλαξη καταστάσεων ανάγκης. Αεροσκάφος σε κατάσταση ανάγκης δικαιούται να προσγειωθεί με απόλυτη προτεραιότητα και σε πεδίο προσγειώσεως ιδιωτικής χρήσεως, ανεξάρτητα από το είδος του αεροσκάφους για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια αεροδρομίου και ανεξάρτητα από την συναίνεση του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευομένου το πεδίο προσγειώσεως. Αρκεί, στο μέτρο του δυνατού, η συνεννόηση του χειριστή του αεροσκάφους με τον υπεύθυνο για την εναέρια κυκλοφορία του πεδίου προσγειώσεως με σκοπό να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημίες.

6. Η χρήση στρατιωτικών αεροδρομίων από πολιτικά αεροσκάφη επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού Άμυνας.