Υπερπόντια διαμερίσματα

Η αναφορά του άρθρου, 212 (αναγνώριση αλλοδαπών απαλλαγών) στα κράτη μελή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο δεν περιλαμβάνει τα υπερπόντια διαμερίσματα των κρατών αυτών.