Υπερπόντια διαμερίσματα

Η αναφορά των άρθρων 206 (περαιτέρω απαλλαγές), 208 (περιορισμός διαγραφής αεροπλάνων από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών), 210 (επαναπιστοποιημένα αεροπλάνα), 211 (δυνητικές απαλλαγές), 212 (αναγνώριση αλλοδαπών απαλλαγών) στα κράτη μελή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο δεν περιλαμβάνει τα υπερπόντια διαμερίσματα των κρατών αυτών.