Αντικειμενική ευθύνη

Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 236 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβάτη), 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση), και 238 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για αποσκευές), η κατά το άρθρο 232 (γενικός κανόνας) ευθύνη είναι ανεξάρτητη από την υπαιτιότητα του αερομεταφορέα ή του προστηθέντος απο αυτον.