Υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα

Οι διατάξεις των άρθρων 19 (δικαίωμα διακυβερνήσεως αεροσκάφους) και 20 (αδεία χειριστή αεροσκάφους) εφαρμόζονται κατ’αναλογία και στο υπόλοιπο ιπτάμενο τεχνικό πλήρωμα.