Ανακριβείς πληροφορίες

17. Όταν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή, ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες για την στάθμη του αερόφερτου θορύβου που εκπέμπει παρτίδα οικιακών συσκευών υπερβαίνει τη δηλούμενη στάθμη τότε η αρμόδια αρχή διατάσσει την απόσυρση της εν λόγω παρτίδας από την αγορά, εκτός εάν ο προμηθευτής προβεί στην άμεση διόρθωση των παρεχόμενων πληροφοριών.