Νομισματική μονάδα

27.  Νομισματική μονάδα της Δημοκρατίας είναι το ευρώ.