Νομισματική μονάδα

27.—(1) Νομισματική μονάδα της Δημοκρατίας είναι η λίρα, μέχρις υποκαταστάσεώς της από το ευρώ ως εθνικού νομίσματος.

(2) [Διαγράφηκε]